DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - RABATOWA

zwana dalej: COLWAY                                                                                 zwany (a) dalej: Uczestnikiem

 1. COLWAY oświadcza, że jego celami jest: stworzenie polskiej, a w perspektywie międzynarodowej sieci dystrybucji bezpośredniej produktów wytwarzanych w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz polską myśl naukową i technologiczną.
  1.  COLWAY tworzy Sieć Konsumencką, której Uczestnicy nabywają praw do zakupu na potrzeby własne i osób najbliższych produktów kosmetycznych z rosnącym rabatem.
 2. Uczestnik nie ma natomiast żadnych zobowiązań wobec COLWAY, w szczególności nie jest zobowiązany w żaden sposób do handlowania produktami COLWAY.
 3. Uczestnik nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem COLWAY.
  1. Może on natomiast zostać przedstawicielem COLWAY uzyskując status Menedżera.
 4. Produkty COLWAY stająsię własnością Uczestnika od momentu, gdy za nie zapłaci.
 5. Uczestnik nabywający produkty od COLWAY i jego przedstawicieli każdorazowo otrzymać powinien dowód księgowy zakupu.
 6. Uczestnik chcący odsprzedawać produkty COLWAY z zyskiem, robić to może tylko na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą lub na rachunek przedstawiciela COLWAY posiadającego status menedżerski.
 7. COLWAY udziela Uczestnikowi rabatu od cen detalicznych brutto swoich produktów w wysokości:

10% do 30% - uznaniowe po podpisaniu niniejszej deklaracji
34% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 3000,00 zł detal
38% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 6000,00 zł detal
42% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 9000,00 zł detal

  1. Uczestnik może wypowiedzieć Deklarację z zachowaniem terminu jednomiesięcznego
  2. COLWAY wypowiedzieć może jedynie w wypadku: