UMOWA DYSTRYBUCYJNA

zwana dalej: COLWAY                                                                                                                 zwany dalej: Dystrybutorem

- Oświadczaj ą zgodnie jako strony, że zawarły dnia       w        UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ.

 1. COLWAY oświadcza, że jego celami jest: stworzenie polskiej, a w perspektywie międzynarodowej sieci dystrybucji bezpośredniej produktów wytwarzanych w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz polską myśl naukową i technologiczną.
  1. Stworzenie jak największej ilości osób możliwości zarobkowania, dzięki rozpowszechnianiu metod dystrybucji pierwszych rodzimych produktów mających szansę na zdobycie szerokiego rynku konsumenckiego w wielopoziomowym marketingu wyrobów kosmetycznych.
 2. COLWAY udziela niniejszą umową Dystrybutorowi praw a do nabywania i odsprzedaży w imieniu własnym produktów COLWAY, pod warunkiem stosowania cennika dołączonego do wszystkich produktów COLWAY i systemu rabatów od tego cennika, zawartego w niniejszej umowie.
 3.  Dystrybutor nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem COLWAY
  1. Może on natomiast zostać przedstawicielem COLWAY uzyskując status Menedżera.
 4. Produkty COLWAY stają się własnością Dystrybutora od momentu, gdy za nie zapłaci.
 5. Dystrybutor nabywający produkty od COLWAY i jego przedstawicieli każdorazowo otrzymać powinien fakturę bądź paragon zakupowy.
 6. Dystrybutor oświadcza. że dążył będzie do uzyskania statusu Menedżera, będąc świadomy, że wymaga to nakładu jego pracy, inwestycji i ryzyka towarzyszącego każdej działalności komercyjnej.
 7. COLWAY gwarantuje Dystrybutorowi prawo do rabatów zakupowych od cen detalicznych brutto swoich produktów w następującej wysokości:

30% - w chwili podpisania niniejszej Umowy Dystrybucyjnej
34% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 3000,00 zł
38% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 6000.00 zł
42% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 9000.00 zł

  1. Umowa niniejsza nie zostanie przyjęta przez COLWAY, jeżeli nie będzie zawierać potwierdzonych nr PESEL Dystrybutora i osoby wprowadzającej.
  1. Dystrybutor może wypowiedzieć ją z zachowaniem terminu jednomiesięcznego.
  2. COLWAY wypowiedzieć może ją jedynie w wypadku: