Kolagen Naturalny - jedyny na świecie polski eliksir młodości

   
Kolagen Naturalny:piękna skóra bez zmarszczki
   
 • Strona główna
 • Kolagen
 • Certyfikaty
 • Cennik
 • Dystrybucja
 • Zamów Kolagen
 • Kontakt


 •  

 • Proponujemy Państwu Kolagen Naturalny Unikalna Formuła Q 5-26 w trzech stopniach finalnego oczyszczenia :
 •  
   

 • Platinium - Zalecany przede wszystkim do kosmetyki twarzy i dekoltu.
 • Silver - Zalecany do zabiegów na całym ciele.
 • Graphite - Używany chętnie w gabinetach fryzjerskich i studiach paznokcia jako bardziej ekonomiczny.
 •  

  Kolagen Naturalny Platinium

   

 • Preparat we wszystkich stopniach finalnego oczyszczenia zachowuje te same właściwości i tę samą budowę łańcuchów aminokwasowych o nienaruszonej strukturze włókien kolagenowych

 •  
   

 • Kolagen rybi

 • uzyskał entuzjastyczne oceny specjalistów medycyny przede wszystkim - choć nie tylko - za przełomową w kosmetyce zdolność powodowania przyrostu tkanki skórnej w miejscu jej pomarszczenia.


   
   

 • Reklama kremów do twarzy jest w 75% psychotechniką opartą na kłamstwach, i to kłamstwach bezczelnych. W 20% pobożnymi życzeniami,oczywistą przesadą ,lub swobodnym manipulowaniem faktami. Dopiero pozostałe 5% - nie więcej - jest prawdą przy czym jeszcze prawda ta nie zawsze i nie dla każdego nabywającego kremy pod wpływem reklamy ma pełną wartość.
 • więcej >>
   
   

 • Postępujący z wiekiem deficyt kolagenu jest przyczyną m.in. marszczenia się skóry. Próby stosowania w kosmetyce i implantologii kolagenu początkowo syntetycznego, a później bydlęcego, przyniosły sukces połowiczny dlatego, że nie pozyskano kolagenu biologicznie aktywnego, o łańcuchach aminokwasowych takich samych jak u człowieka.

 •  
   

 • Kolagen, budził wiele emocji już na etapie badań klinicznych, atestacji, dopracowywania formuły i przygotowań do sprzedaży. Potrzeba było kilku lat pracy wielu osób i pokonania licznych barier, aby epokowy wynalazek polskiej nauki - kolagen biologicznie aktywny - przybrał postać gotowego produktu, na który czekał rynek kosmetyki od dawna.

 •  
   

 • Zagraniczne kremy do twarzy wchodzące na rynek światowej kosmetyki zawierają w sobie tylko 5-9 % Naszego Kolagenu.

 •  

  Kolagen Naturalny - rybi żel transdermalny Wiedza zaawansowana

  Kolagen Naturalny - unikalna formuła Q 5-26 to żywe biologicznie aktywne białko dążące do zespolenia się z włóknami białek ludzkich.To szansa na spełnienie się jednego z najstarszych marzeń ludzkości - zatrzymania młodości.
  Nauka i medycyna w przełomie XX i XXI wieku ujawniła szereg nieznanych do tej pory możliwości organizmów żywych, tych najniższych, o których pierwotnych formach wspomina, i najbardziej skomplikowanych, jakim jest genom ludzki.

  Wykazała ona również, jak bardzo niedoskonałe są jeszcze poznanie i diagnostyka oraz jak nieudolne są próby naśladowania tego, co jest jeszcze nieznane.

  Od 10 lat prowadzimy badania i prace nad kolagenem. To potężne białko nauczyło bioorganika i endokrynologa szacunku do natury i jej praw.

  Na podstawie aktualnej literatury oraz badań własnych opracowane zostały informacje kolagenowe dotyczące jego biologii i funkcji.

  Kolagen - nazwa pochodzi z języka greckiego collagi, łączy, spaja. Kolagen jako białko wykazujące powyższe cechy znany był już w starożytności. Wraz z rozwojem metod poznawczych i biotechnologii, od lat 70. XX wieku nastąpił znaczny dynamizm w poznaniu zarówno budowy, jak i funkcji tego białka. Wykazano, iż jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu kręgowców. Poza kręgowcami, w tym gatunkiem homo sapiens, kolagen nie jest wytwarzany.

  Proces biosyntezy kolagenu ma miejsce w fibroblastach tkanki łącznej, keratinocytach skóry oraz chondrocytach tkanki kostnej. Niezależnie od rodzaju tkanki, pierwsze, wewnątrzkomórkowe etapy biosyntezy prowadzą do połączenia ze sobą dwudziestu aminokwasów w powtarzalną sekwencje L łańcucha a a i p prokolagenu. W postaci pojedynczego łańcucha zbudowanego z 1000 aminokwasów jest on wydalany do przestrzeni pozakomórkowej. Dalsze etapy łączenia się ze sobą łańcuchów pojedynczych w podwójną a następnie potrójną regularną helisę kolagenową odbywają się pozakomórkowo, przy współudziale aktywatora, którym jest vit. C.

  Potrójna helisa kolagenowa zbudowana jest z trzech łańcuchów tropokolagenu połączonych ze sobą za pomocą wiązań kowalencyjnych utworzonych poprzez znajdująca się dośrodkowo glicynę.

  Jak już wcześniej wspomniano, łańcuchy kolagenu zbudowane są z 20 aminokwasów - zarówno tych, które organizm sam wytwarza, jak i tych, które muszą być dostarczone z zewnątrz, np. w diecie. Stanowi to swoisty magazyn aminokwasowy. Potrójna helisa kolagenowa, zbliżona swoja budową do nici DNA, znajdująca się w odróżnieniu od nośnika informacji genetycznej, zewnątrzkomórkowo, być może jest nośnikiem informacji dotyczących zasobów aminokwasowych kręgowców w stanach równowagi i jej zachwianiu.

  Wiązania Van Der Waalsa, dzięki którym następuje stabilizacja włókien kolagenowych są niesłychanie wrażliwe na działanie substancji nienaturalnych, zmian temperatury, promieniowania jonizującego, świetlnego, dźwięków. Np. po przekroczeniu swoistego dla każdego kolagenu punktu krytycznego temperatury, zwanego punktem topnienia, następuje rozerwanie wiązań stabilizujących helisę z utratą nieodwracalną jej konformacji przestrzennej, stanowiącej warunek konieczny aktywności biologicznej kolagenu. Biorąc pod uwagę fakt, iż jedna cząsteczka kolagenu zbudowana jest z 3000 aminokwasów, możliwości jej rozpadu są nieprzewidywalne.

  Powstające w wyniku tego procesu drobne peptydy, dzięki niskiej masie cząsteczkowej i prostej strukturze z łatwością wnikają do wnętrza komórki. Spełniają one rolę antygenów -alergenów, inicjując generacje jednej z najcięższych chorób cywilizacyjnych, jaką jest alergia. Reakcje alergiczne obserwowane u niektórych osób w trakcie stosowania preparatów kolagenowych, spowodowane są przez drobne jego cząsteczki powstałe w wyniku rozpadu dużego, trójniciowego łańcucha. Odwrotnie, nigdy alergia nie towarzyszy nietkniętemu białku, gdyż jako takie nie posiada cech alergenu. Ryć. Rozpad helisy

  HORMONY W PROCESIE BIOSYNTEZY KOLAGENU

  Proces biosyntezy i wydzielania kolagenu do przestrzeni komórkowej jest w całości kontrolowany hormonalnie. Stymulujące działają na niego hormony płciowe - estrogeny, androgeny: hormony tarczycy - tyroksyna, trójjodotyronina oraz hormon wzrostu. Hormon wzrostu, zwany tez wielkim hormonem, działa na poziomie tkankowym i komórkowym poprzez specyficzny układ somatomedyn -mediatorów jego działania określanych czynnikami wzrostowymi insulinopodobnyrai.

  Aktywność osi wzrostowej największa jest w okresie płodowym, dzieciństwa i pokwitania. Oś wzrostową, podobnie jak cały układ neurohormonalny, cechuje pulsacyjny rytm dobowy, z najwyższym szczytem amplitudy i częstotliwości pulsacji w czasie snu. Tak więc kiedy śpimy, czuwa nad regeneracją naszego organizmu wielki hormon wraz ze swoją satelitarną świtą - insuliną, czynnikami wzrostowymi insulino podobnymi oraz specyficznym układem białek wiążących, zlokalizowanym w każdej błonie komórkowej - IGFBP.

  Efektem pracy hormonów omówionych osi hormonalnych jest biosynteza z 20 aminokwasów potrójnej helisy kolagenowej stanowiącej strukturę podporową każdego narządu.

  Hamująco natomiast na proces biosyntezy kolagenu wpływają hormony osi nadnerczowej - glukokortykoidy oraz należące do układu glukokortykoidy APUD somatostatyna i kalcytonina, wytwarzana w komórkach C tarczycy.

  Wraz z fizjologicznym procesem starzenia organizmu procesowi temu podlega również kolagen. Końcowym efektem tych zmian jest w endokrynologii okres somatopauzy - zaprzestania pulsacyjnego wydzielania hormonu wzrostu przez komórki somatotropowe przedniego płata przysadki mózgowej. W biologii temu stanowi odpowiada uwiąd starczy.

  Idealnym modelem obserwacyjnym przemian związanych z wiekiem i z szeregiem chorób - metabolicznych, infekcyjnych, układowych, nowotworowych jest macierz kostna, zbudowana w 95% z kolagenu typu I zmineralizowanego.

  KOLAGEN NARZĄDOWY

  Utworzony przez fibroblasty tkanki łącznej prokolagen ulega dalszym przemianom łączenia pojedynczych łańcuchów a , a , p w przestrzeniu pozakomórkowej. W postaci helikalnej wychwytywany jest on przez układy swoistych enzymów - syntetaz w obszarach narządowych, stanowiąc "rusztowanie" - budulec poszczególnych tkanek i narządów.

  Według klasyfikacji Bornsteina wyodrębnionych zostało 19 rodzajów kolagenu, w kolejności uzyskiwania ich z poszczególnych tkanek.

  Dalsze próby, podjęte celem sklasyfikowania - uporządkowania

  19 rodzajów kolagenu wykazały, iż kolagen typu I, II, III, IV, V, XI posiada uporządkowaną, homologiczną strukturę o charakterystycznej, nieprzerwanej potrójnej helisie stanowiącej wielokrotność tripletu ~337 GLY - Xaa - Yaa. Pozostałe rodzaje kolagenu narządowego nie wykazują w swoich łańcuchach takiej regularności.

  Kolagen typu VII

  Przedstawiona jest poniżej tabela występowania narządowego jednego z rodzajów kolagenu. Jak wykazały badania immunologiczne, synteza tego rodzaju kolagenu w skórze ma miejsce nie tylko w fibroblastach, ale również w warstwie keratinocytów - naskórkowej.

  Skóra
  Kolagen wytwarzany przez warstwę keratinocytów swobodnie porusza się w przestrzeni pozakomórkowej. Błona podstawna oraz skóra właściwa zbudowane są z kolagenu typu I. Jak wynika z przedstawionej literatury, penetracja transdermalna uwodnionego kolagenu o średnicy l,5nm do przestrzeni pozakomórkowej jest oczywista.

  Narząd wzroku
  Kolagen w postaci uwodnionej jest zawarty w soczewce oka, wraz z polisacharydami. Stanowi on budulec tarczy narządu wzrokowego oraz jego osłonki mielinowej.

  Włosy
  Kolagen stanowi materiał podporowy mieszków włosowych. Barwnik w nim zawarty jest identyczny z pigmentem włosów.

  Kości
  Klastyczny, jak w przypadku skóry przykład występowania kolagenu typu I u człowieka. Wraz z solami wapnia i fosforu kolagen typu I stanowi budulec kości, w 95% jest twórcą macierzy kostnej. Podlega wszystkim zmianom fizjologicznym, okresom biologicznym życia, chorobom, dietom.

  Nerwy i naczynia
  Skład osłonek mielinowych włókien nerwowych, rdzenia kręgowego, błon - opon mózgowych, błon podstawnych komórek nerwowych. Naczynia - tętnicze, żylne, limfatyczne.

  Przewód pokarmowy
  Kolagen typu II i III jest rusztowaniem, na którym opierają się komórki okładzinowe żołądka, jelit, przełyku.

  Kolagen a menopauza
  Obniżenie obrotu kolagenu w okresie okoiomenopauzalnym u kobiet jest przyczyną szeregu dolegliwości ze strony zarówno układy kostnego jak i narządu rodnego. W układzie moczowo-płciowym dominują zaburzenia trofiki jak i statyki dróg rodnych i moczowych.

  C. Falconer omawiając deficyt kolagenu u kobiet w tym okresie życia zwraca uwagę na fakt, iż stosowana popularnie hormonalna terapia zastępcza prowadzi do zwiększenia w układzie moczowo-płciowym puli kolagenu uwodnionego typu I i III. Wykazał on również w swojej pracy, iż szereg dysfunkcji, takich jak obniżenie narządu rodnego, suchość błon śluzowych, nie trzymanie moczu, stany zapalne, spowodowanych jest zmianą ilości oraz jakości kolagenu. Brak lub niskie wytwarzanie kolagenu typu I i III przez komórki tkanki łącznej prowadzi do deficytu jego uwodnionej postaci w przestrzeni pozakomórkowej. Zastosowanie w tych przypadkach estrogenów powoduje dramatyczną poprawę tego stanu.

  Badania naukowe dotyczące poznania biologii i funkcji kolagenu zostały rozpoczęte w latach 70. XX wieku. Nauka, technika, pomimo wysokiego poziomu rozwojowego, nie dysponuje jeszcze metodami pozwalającymi na ocenę żywego białka, a zwłaszcza jego konformacji przestrzennej, odpowiedzialnej za aktywność biologiczną.

     < 1 2  ^ do góry


  | kolagen | skóra | zmarszczki | certyfikaty | cennik | dystrybucja | polska |


   

 • Do rąk Państwa trafia produkt unikalny, o kilkakrotnie większej ilości kolagenu niż zawierają go najdroższe kosmetyki na świecie. Polski Kolagen Naturalny zawiera aż 98% kolagenu
  (w roztworze wodnym lub w masie suchej) oraz elastynę. Natomiast podobne produkty kolagenowe zawierają tylko 5-9% kolagenu.

 •  
   

 • Kolagen Naturalny poddano wnikliwym, wielomiesięcznym testom klinicznym w kilku krajach jednocześnie.
 • Nie uczula
 • Nie podrażnia
 • Nie uzależnia skóry
 • Nie powoduje żadnych działań ubocznych.

 •  
    Zamów Kolagen Naturalny
   
   
 • Zamów Kolagen

 •  
   

 • W ogromnym zalewie reklamy różnych cudownych eliksirów, szczególnie agresywnej w kosmetyce i medycynie, nie jest łatwo uwierzyć, że to właśnie rybi kolagen zatrzyma proces starzenia się naszej skóry,a jeszcze trudniej, że wynaleziono go w Polsce. Tak jednak się stało, zaś przekonacie się Państwo o tym już niebawem, najdosłowniej na własnej skórze !

 •  
   

 • Kolagen pozyskiwany jest z najszlachetniejszych gatunków ryb,odławianych z naturalnych zbiorników i filtrowany fibroinami osnowy jedwabnika morwowego. Preparat całkowicie naturalny
 • bez dodatku barwników
 • bez zapachu.

 •  
   

 • Produkt wytwarzany jest w warunkach laboratoryjnych i dostępny w sterylnych szklanych opakowaniach o pojemności :
 • 15ml
 • 30ml
 • 50ml
 • 100ml
 • 200ml

 • Dla Naszego Dystrybutora nawet o 42% taniej.


   
   

 • Żel Transdermalny jest produktem o tak wielkim potencjale , że wybór koncepcji jego dystrybucji nie był decyzją łatwą. Jest to produkt idealny do dystrybucji w marketingu bezpośrednim. Tak orzekli fachowcy i tego dowiódł niebywały sukces sieci COLWAY już po czterech miesiącach jej działania.

 •  
   

 • Zostań Dystrybutorem Kolagenu Naturalnego >>>>>>>>>>>>>>>

 •  
  Kolagen Naturalny - jedyny na świecie polski eliksir młodości © 2005